ಕೇವಲ ₹20 ಕಟ್ಟಿದರೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ / time period insurance coverage / 2 Lakhs Accident insurance coverage

0
1


ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಹೊಸ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ // Time period …

supply

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here